18-05-2021 Huisartsenpraktijk 't Veen gaat aanstaande vrijdag 21-5-2021 de groep patiënten vaccineren die geboren zijn in 1958, 1959 en 1960. Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat door uw huisarts nu alle mensen uit het geboortejaar 1958 t/m 1960 mogen worden...

Vanaf 1 januari 2021 kunt u uw medische gegevens online via de computer of uw smartphone inzien. Bent u bij de huisarts geweest? Uw huisarts zet uw medische gegevens in uw dossier. Zoals bijvoorbeeld het advies van de huisarts of de uitslagen van onderzoek. U kunt uw...

Praktijkoverdracht Per 1 juni 2018 heeft dokter Rischen zijn huisartsenpraktijk overgedragen aan dokter Mager. De praktijk Rischen / Ubink gaat verder onder de naam Ubink / Mager. U zult dokter Rischen zeker nog wel eens tegenkomen in de praktijk, in de stad, of wandelend door de uiterwaarden en de bossen, dus echt afscheid nemen is...

Huisartsenpraktijk ’t Veen heeft sinds 2011 het kwaliteitskeurmerk van de NHG-praktijkaccreditatie (NPA). Een door NPA gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Kwaliteit wordt periodiek beoordeeld op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten/cliënten; hierbij...

Accessibility