De jaarlijkse gratis griepvaccinatie wordt gegeven op dinsdag 27 oktober 2020, locatie De Marke, Deandelsweg 2, aan patiënten van onze huisartsenpraktijk die hiervoor een persoonlijke uitnodiging hebben gekregen. De griepvaccinatie wordt, voor wie daarvoor in aanmerking komt, gecombineerd met de pneumococcen vaccinatie. U ontvangt hiervoor mogelijk 2 aparte...

Praktijkoverdracht Per 1 juni 2018 heeft dokter Rischen zijn huisartsenpraktijk overgedragen aan dokter Mager. De praktijk Rischen / Ubink gaat verder onder de naam Ubink / Mager. U zult dokter Rischen zeker nog wel eens tegenkomen in de praktijk, in de stad, of wandelend door de uiterwaarden en de bossen, dus echt afscheid nemen is...

Huisartsenpraktijk ’t Veen heeft sinds 2011 het kwaliteitskeurmerk van de NHG-praktijkaccreditatie (NPA). Een door NPA gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Kwaliteit wordt periodiek beoordeeld op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten/cliënten; hierbij...

Accessibility