HART- EN VAATZIEKTEN

Hart- en vaatziekten komen veel voor. Om hart- en vaatziekten te voorkomen helpt het om te werken aan gezonde leefstijl, goede bloeddruk en een goed cholesterol. Dit is het managen van risicofactoren ter preventie van hart-en vaatziekten. We noemen dit CVRM: CardioVasculair RisicoManagament.

 

De meeste controles voor CVRM (jaarcontroles en 3-maandelijkse controles) vinden plaats in de huisartsenpraktijk: door de huisarts, de praktijkondersteuner en de doktersassistente. Voor CVRM werkt onze praktijk samen met de Zorggroep CVRM van Medrie. Dit is een regionale organisatie vóór en dóór huisartsen. In sommige gevallen kunnen we, via de Zorggroep, op afstand de hulp van een gespecialiseerde vasculair geneeskundige internist inzetten. Hiermee kunnen we meer specialistische zorg binnen de huisartsenpraktijk leveren en kan soms een verwijzing naar het ziekenhuis worden voorkomen. We werken op het gebied van CVRM ook intensief samen met cardiologen. Samen met de Zorggroep CVRM van Medrie Zwolle bewaken we bovendien continu de kwaliteit van de geleverde zorg voor preventie van hart- en vaatziekten.

 

De zorg binnen het hart- en vaatziekten spreekuur in de huisartsenpraktijk valt niet onder uw eigen risico. Let op: de kosten voor laboratoriumonderzoek of overig aanvullend onderzoek dat wordt aangevraagd voor CVRM vallen wél onder uw eigen risico en kunnen dus kosten voor u met zich meebrengen.