HUISBEZOEKEN

Huisbezoek aanvragen  08.00 – 10.00 uur

Patiënten die om medische reden niet in de gelegenheid zijn om naar de praktijk te komen kunnen een huisbezoek aanvragen. Omdat de praktijk betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden biedt ten opzichte van de thuissituatie, verzoeken wij u echter -zo mogelijk- naar de praktijk toe te komen.

 

Na ontslag uit het ziekenhuis
Indien u het wenselijk acht om na een ziekenhuisopname contact te hebben met uw huisarts, dient u dit zelf kenbaar te maken.