U heeft een klacht, wat kunt u doen?

Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de inzet en het werk van de medewerkers van onze huisartsenpraktijk. Een enkele keer is dat niet het geval. Op deze pagina leest u wat u kunt doen met uw onvrede of klacht.

.

Praat met uw huisarts

Als u ontevreden bent over uw huisarts of een klacht heeft, dan hoeft u dat niet voor u te houden. Er zijn meerdere manieren om uw onvrede kenbaar te maken. Allereerst adviseren wij u uw klacht te bespreken met uw huisarts. Als uw huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij niets ondernemen om de klacht op te lossen. Daarom stelt uw huisarts het op prijs dat hij of zij de gelegenheid krijgt om er met u over te praten. Dat kan ook als de klacht over de praktijkassistent(e) of de waarnemer gaat.

.

Komt u er samen niet uit?

Komt u er samen niet uit, of ziet u om bepaalde redenen af van een gesprek met uw huisarts, dan kunt u contact opnemen met de Afdeling Informatie- en Klachtenopvang van Zorgbelang in uw regio of u kunt uw klacht rechtstreeks indienen bij de Klachtencommissie Huisartsenzorg. Aan de advisering en behandeling van klachten, door Zorgbelang en de Klachtencommissie zijn geen kosten verbonden.

.

Volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is iedere huisarts verplicht zich aan te sluiten bij een klachtenregeling.

Onze huisartsenpraktijk is aangesloten bij:

.

Klachtencommissie Huisartsenzorg Noord-Nederland

Postadres Postbus 216

9400 AE Assen

Telefoon (0592) 24 38 65 (telefonisch spreekuur op donderdag van 14.00 – 16.00 uur)

Secretaris mr. I.M. Tulp

Website www.skhnn.nl

 

Wilt u hulp bij het indienen van uw klacht? Bel dan met het Informatie en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in uw regio, telefoon: 0900 243 7070.

 

Accessibility