DIABETES

Een groot deel van de mensen met diabetes mellitus is onder controle bij de huisarts. De meeste mensen met diabetes hebben diabetes mellitus type 2. Voor hen geldt dat bijna 90% onder controle is bij de huisartsenpraktijk. De overige 10% zijn onder controle bij de internist in het ziekenhuis. Voor mensen met diabetes mellitus type 1 is dat tegenovergesteld: de meeste patiënten zijn onder controle bij de internist.

 

De meeste controles voor diabetes (jaarcontroles en 3-maandelijkse controles) vinden plaats in de huisartsenpraktijk: door de huisarts, de praktijkondersteuner en de doktersassistente. Voor diabeteszorg werkt onze praktijk samen met de Zorggroep Diabetes van Medrie. Dit is een regionale organisatie voor en door huisartsen. In sommige gevallen kunnen we, via de Zorggroep, de hulp van een gespecialiseerde diabetesverpleegkundige inzetten. Hiermee kunnen we specialistische zorg binnen de huisartsenpraktijk leveren en kan soms een verwijzing naar het ziekenhuis worden voorkomen. Samen met de Zorggroep Diabetes van Medrie Zwolle bewaken we bovendien continu de geleverde diabeteszorg op kwaliteit.