SPREEKUREN

Inloopspreekuur

In verband met het Coronavirus is er vanaf maart 2020 geen inloopspreekuur meer, uitsluitend consulten op afspraak.

Spreekuur op afspraak

Dagelijks

 

07.30 – 10.00 uur

 

13.45 – 15.30 uur

Er is iedere dag spreekuur op afspraak. Voor een afspraak wordt 10 minuten gepland. Als u denkt dat 10 minuten te weinig is, kunt u ook een dubbele afspraak maken. U kunt een afspraak maken voor het spreekuur bij de assistente.

Niet verschijnen op uw geplande afspraak zonder af te bellen heeft consequenties.

Telefonisch spreekuur

Voor een kort overleg kunt u ook een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur van de huisarts. Wij verzoeken u om dit vóór 10.00 uur aan te vragen bij de assistente. Uw huisarts belt u dan terug op een later tijdstip.

Assistentespreekuur

De assistentes hebben dagelijks een eigen spreekuur van maandag t/m vrijdag. Hiervoor kunt u bij de assistente een afspraak maken.

E-mail consult

E-mail consulten zijn mogelijk via MGN (MijnGezondheidNet) en via info@tveen.nl

Na ontslag uit het ziekenhuis

Indien u het wenselijk acht om na een ziekenhuisopname contact te hebben met uw huisarts, verzoeken wij u dit zelf kenbaar te maken.

Niet verschijnen op het spreekuur zonder bericht

Niet verschijnen op het spreekuur: uw afspraak wordt in rekening gebracht

Het komt tegenwoordig helaas steeds vaker voor dat iemand niet op een afspraak verschijnt of niet tijdig afzegt. Gezien de druk op onze spreekuurtijden ervaren wij dit als zeer storend, er gaat kostbare spreekuurtijd verloren: we hadden op dat moment  een andere patiënt kunnen helpen!

Om deze reden hanteren wij vanaf 1 juni 2020 een tarief als vergoeding voor het niet nakomen van afspraken bij de huisarts, assistente, POH-S en POH GGZ.

Tarieven zijn afhankelijk van de gereserveerde tijd en variëren als zodanig van €15,00 voor een enkel consult tot €25,00 voor een dubbel consult (POH GGZ = dubbel consult).

Hiervan ontvangt u een nota thuis. Deze kunt u niet bij uw zorgverzekeraar indienen.

Mocht u dus verhinderd zijn op de gemaakte afspraak, stelt u ons dan uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak op de hoogte. Onvoorziene omstandigheden uitgezonderd. Met uw medewerking houden we zo de wachttijden zo kort mogelijk.