SPREEKUREN

Inloopspreekuur
Dagelijks
07.30 – 08.15 uur

In verband met het Coronavirus is er vanaf 16 maart 2020 geen inloopspreekuur meer, uitsluitend consulten op afspraak ná telefonisch contact.

 

Op het inloopspreekuur kunt u terecht zonder afspraak voor een kort consult

(5 minuten), uitsluitend

voor

korte /acute klachten

. De consequentie van de vrije inloop is dat dit spreekuur kan uitlopen.

Spreekuur op afspraak

Dagelijks

 

08.30 – 10.00 uur

 

14.00 – 15.30 uur

Maandag en vrijdag
7.00 – 7.30 uur

Er is iedere dag spreekuur op afspraak. Voor een afspraak wordt 10 minuten gepland. Als u denkt dat 10 minuten te weinig is, kunt u ook een dubbele afspraak maken. U kunt een afspraak maken voor het spreekuur bij de assistente.

Niet verschijnen op uw geplande afspraak zonder af te bellen heeft consequenties.

Telefonisch spreekuur

Voor een kort overleg kunt u ook een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur van de huisarts. Wij verzoeken u om dit vóór 10.00 uur aan te vragen bij de assistente. Uw huisarts belt u dan terug op een later tijdstip.

Assistentespreekuur

De assistentes hebben dagelijks een eigen spreekuur van maandag t/m vrijdag. Hiervoor kunt u bij de assistente een afspraak maken.
De spreekuurtijden zijn:

Maandag     11.00-12.30 uur
Dinsdag       geen spreekuur
Woensdag  11.00-12.30 & wrattenspreekuur 13.00-14.00 uur
Donderdag 11.00-12.30
Vrijdag         8.00-8.30 & 11.00-12.30 & 13.30-15.00

E-mail consult

E-mail consulten zijn mogelijk via info@tveen.nl

Na ontslag uit het ziekenhuis

Indien u het wenselijk acht om na een ziekenhuisopname contact te hebben met uw huisarts, dient u dit zelf kenbaar te maken.

Accessibility