IN- EN UITSCHRIJVING

Inschrijving in onze praktijk

U bent van harte welkom om zich bij onze praktijk in te schrijven als u in Hattem woont. Als u nabij Hattem woont moet u overleggen of inschrijven mogelijk is, hierbij is het wel van belang dat u binnen 10 minuten reistijd van de praktijk woont in verband met bereikbaarheid bij spoed. U kunt zich bij onze praktijk inschrijven door het inschrijfformulier volledig in te vullen.

 

Klik hier voor het formulier: Verklaring van Inschrijving.

 

We verzoeken u bij de inschrijving uw legitimatiebewijs mee te nemen omdat wij verplicht zijn eenmalig uw legitimatie te controleren. U kunt zich (per gezin, echtpaar of samenwonenden) inschrijven bij de praktijk. 

 

Inschrijven is ook uitschrijven bij uw vorige huisarts

Bij het wisselen van praktijk is het noodzakelijk dat u zich laat uitschrijven bij uw vorige huisarts. Dit is met name belangrijk, omdat zorgverzekeraars namens u betalingen verrichten aan huisartsen. Het moet voor alle partijen duidelijk zijn waar en per wanneer iemand staat ingeschreven. Dit voorkomt problemen in het betalingsverkeer waar u als ingeschrevene last van zou kunnen krijgen.

 

Inschrijven is ook beslissen over toestemming voor het LSP

Als u ’s avonds of in het weekend naar de dokter moet kan de arts uw belangrijkste medische gegevens bij ons opvragen via een beveiligd netwerk (LSP = Landelijk Schakelpunt). Dit kan alleen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. U kunt toestemming aangeven op het inschrijfformulier, door een toestemmingsformulier in te vullen en in te leveren of online via de website www.ikgeeftoestemming.nl (hiervoor heeft u uw DigiD nodig). Voor meer uitgebreide informatie kijkt u op de website www.vzvz.nl of leest u de folder (waarin ook een digitaal in te vullen formulier is opgenomen).

 

Uitschrijving uit onze praktijk,

vertrek naar een andere huisarts

Wanneer u verhuist of om een andere reden zich laat inschrijven bij een andere huisarts verzoeken wij u om dit via MijnGezondheid.net door te geven. U kunt dan in een e-consult het volgende aangeven: uw nieuwe adres, de naam en het adres van de nieuwe huisarts, en of u ons wel of geen toestemming geeft voor het overdragen van uw medisch dossier aan uw nieuwe huisarts. Mocht dit niet via MGN lukken, dan kunt u ook het uitschrijfformulier in vullen. Na het invullen van dit formulier kunnen wij voor u de overdracht van uw medisch dossier naar uw nieuwe huisarts regelen.

 

Klik hier voor het formulier: Verklaring van Uitschrijving.

 

Waarom is correcte in- en uitschrijving van belang?

Huisartsen en verzekeraars handelen de meeste betalingen/declaraties zoveel mogelijk onderling af. Om dit te kunnen doen is het noodzakelijk te weten wie bij welke huisarts staat ingeschreven. Als dat niet duidelijk is, moesten we u lastig vallen en vragen om een brief met handtekening. Dat is dankzij de ION-database verleden tijd. De ION (Inschrijving Op Naam) database is door huisartsen in Nederland gemaakt en hierin staat wie bij welke huisarts is ingeschreven.  Wilt u hier meer over weten, volg dan de link ION-database of ga naar Stichting ION Inschrijving op Naam.

 

Betalingen meestal automatisch

Huisartsen en verzekeraars handelen de meeste betalingen/declaraties zoveel mogelijk onderling af. Indien rechtstreeks declareren niet mogelijk is krijgt u van ons een rekening. De betaling geschiedt bij voorkeur door middel van automatische incasso.