INSCHRIJVEN EN UITSCHRIJVEN

Inschrijving in onze praktijk

U bent van harte welkom om zich bij onze praktijk in te schrijven. Hierbij is het wel van belang dat u binnen 10 minuten reistijd van de praktijk woont in verband met bereikbaarheid bij spoed.

 

U kunt zich bij onze praktijk inschrijven door het inschrijfformulier, de Verklaring van Inschrijving, volledig in te vullen. We verzoeken u bij de inschrijving uw legitimatiebewijs mee te nemen omdat wij verplicht zijn eenmalig uw legitimatie te controleren. U kunt zich (per gezin, echtpaar of samenwonenden) inschrijven bij een van beide artsenkoppels, namelijk ofwel bij Hofhuis/Van Groeningen ofwel bij Mager/Ubink.

.

Inschrijven is ook uitschrijven bij uw vorige huisarts

Bij het wisselen van praktijk is het noodzakelijk dat u zich laat uitschrijven bij uw vorige huisarts. Dit is met name belangrijk, omdat zorgverzekeraars namens u betalingen verrichten aan huisartsen. Het moet voor alle partijen duidelijk zijn waar en per wanneer iemand staat ingeschreven. Dit voorkomt problemen in het betalingsverkeer waar u als ingeschrevene last van zou kunnen krijgen.

 

Inschrijving is ook beslissen over toestemming voor het LSP

Als u ’s avonds of in het weekend naar de dokter moet kan de arts uw belangrijkste medische gegevens bij ons opvragen via een beveiligd netwerk (LSP = Landelijk Schakelpunt). Dit kan alleen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. U kunt toestemming aangeven op het inschrijfformulier, door een toestemmingsformulier in te vullen en in te leveren of online via de website www.ikgeeftoestemming.nl . (Hierbij heeft u uw DigiD nodig). Voor meer uitgebreide informatie kijkt u op de website www.vzvz.nl of leest u de folder (waarin ook een digitaal in te vullen formulier is opgenomen).

 

Uitschrijving uit onze praktijk,
vertrek naar een andere huisarts

Wanneer u verhuist of om een andere reden zich laat inschrijven bij een andere huisarts, verzoeken wij u een Verklaring van Uitschrijving in te vullen. Na het invullen van dit formulier kunnen wij voor u de overdracht van uw medisch dossier naar uw nieuwe huisarts regelen.

 

Waarom is correcte in- en uitschrijving van belang?

Huisartsen en verzekeraars handelen de meeste betalingen/declaraties zoveel mogelijk onderling af. Om dit te kunnen doen is het noodzakelijk te weten wie bij welke huisarts staat ingeschreven. Als dat niet duidelijk is, moesten we u lastig vallen en vragen om een brief met handtekening. Dat is dankzij de ION-database verleden tijd. De ION (Inschrijving Op Naam) database is door huisartsen in Nederland gemaakt en hierin staat wie bij welke huisarts is ingeschreven.  Wilt u hier meer over weten, volg dan de link ION-database of ga naar Stichting ION Inschrijving op Naam

.

Betalingen meestal automatisch

Huisartsen en verzekeraars handelen de meeste betalingen/declaraties zoveel mogelijk onderling af. Indien rechtstreeks declareren niet mogelijk is krijgt u van ons een rekening. De betaling geschiedt bij voorkeur door middel van automatische incasso.