ASTMA EN COPD

In de zorg voor patiënten met chronische longziekten (astma/ COPD) worden de artsen ondersteund door Corinne Pauw en Joke Rietman. Zij geven voorlichting over de ziekte, medicatie en inhalatietechniek. Daarnaast voeren zij controles uit in het kader van follow-up. De begeleiding valt onder uw basisverzekering en gaat niet van het eigen risico af. Wij verrichten geen longfunctietesten (spirometrie) op onze huisartsenpraktijk. Daarvoor werken we samen met met Astma COPD Diagnose Centrum van Isala. De kosten voor dit onderzoek, waarbij de longinhoud gemeten wordt en de diagnose astma/COPD kan worden gesteld, gaan wel van het eigen risico af.