PRAKTIJKONDERSTEUNERS

Een praktijkondersteuner is een zorgverlener die speciaal is opgeleid om naast de praktijkassistente en de arts specifieke taken op te pakken of specifieke groepen patiënten te begeleiden. Deze taken of patiëntengroepen krijgen hierdoor extra aandacht met als doel kwaliteitsverbetering. Rapportage en bespreking vinden altijd plaats met de huisartsen.

 

PRAKTIJKONDERSTEUNER SOMATIEK (POH-S)

De werkzaamheden van de POH-S bestaan uit het begeleiden van een gezonde leefstijl, en waar nodig medicatie voor mensen met een hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, suikerziekte, astma en/of COPD. Ook begeleiden zij ouderen met dementie of andere complexe zorgvragen.

_DSC2573 2

NICOLE DIJKGRAAF

Praktijkondersteuner
_DSC2236 2

JOKE RIETMAN

Praktijkondersteuner
_DSC2278 2

CORINNE PAUW

Praktijkondersteuner

PRAKTIJKONDERSTEUNER GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (POH-GGZ)

De werkzaamheden van de POH-GGZ bestaan uit het begeleiden van mensen met mentale klachten. Te denken valt aan angstklachten, paniekaanvallen, somberheid, depressie, overspannenheid, burn-out klachten of andere dingen die u als moeilijk ervaart of moeilijk kunt verwerken. De POH-GGZ kijkt samen met u naar passende hulp voor deze klachten, bijvoorbeeld (een combinatie van) gesprekken, e-health, medicatie (in overleg met de huisarts), of therapie elders.

Karoline

Karoline Tiggeler

Praktijkondersteuner GGZ
_DSC2552 3_c

MIEKE KORTMANN

Praktijkondersteuner GGZ