GGZ PSYCHISCHE KLACHTEN

POH-GGZ staat voor PraktijkOndersteuner-Huisartsen Geestelijke GezondheidsZorg. In onze praktijk zijn dit Anneke Spee en Mieke Kortmann.

 

De huisarts kan u doorverwijzen voor gesprek naar de POH-GGZ . De POH-GGZ is iemand die samen met u kijkt naar mogelijke oorzaken van de problemen die u ervaart en, daar waar mogelijk is, samen met u naar een oplossing zoekt. Ook E-health behoort tot de mogelijkheden. Mocht het zo zijn dat andere hulp beter bij u past wordt er met u gekeken welke hulp dit moet zijn. U wordt dan in overleg doorverwezen.

 

Mogelijke problemen waarbij de POH-GGZ u kan ondersteunen zijn:

  • angstige gevoelens
  • paniekklachten
  • nerveuze- en spanningsklachten
  • somberheidklachten
  • overspannenheid
  • andere dingen die u als moeilijk ervaart of moeilijk kan verwerken

 

Gesprekken met de praktijkondersteuner GGZ vallen onder de huisartsenzorg. De huisartsenzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Op de basisverzekering is uw eigen risico van toepassing. Het eigen risico is het gedeelte van de zorgkosten dat u zelf moet betalen. Gesprekken met de praktijkondersteuner GGZ vallen niet onder het eigen risico en hoeft u dus niet zelf te betalen.

 

U kunt in overleg met uw huisarts een afspraak maken met de POH-GGZ wanneer u denkt dat uw klachten daarvoor in aanmerking komen.