Bespreek uw behandelwensen

Heeft u uw behandelwensen al besproken met uw huisarts? In spoedeisende situaties is er soms geen tijd en rust om hier uitgebreid over na te denken. Ook de huisartsenpost, waar u een andere arts kunt treffen, weet graag uw ‘RIZA‘ antwoorden. RIZA staat voor:
Reanimeren
IC-opname
Ziekenhuisopname
Antibiotica
Op deze punten kunt u aangeven of u dit wel of niet wenst in uw behandeling.