Wat als u zelf Corona krijgt? Nadenken over behandelwensen

Wereldwijd heeft het Coronavirus veel gevolgen en het veroorzaakt veel persoonlijk leed. Mensen met een zwakke gezondheid hebben extra kans om erg ziek te worden en te overlijden door corona.

Wie ziek wordt komt soms voor moeilijke vragen te staan. In spoedsituaties en bij ernstig ziek zijn is er weinig tijd en is het vaak lastig om na te denken over behandelwensen en daar keuzes in te maken.

Wilt u hulp om hier tijdig over na te denken? Neem dan contact op met uw huisarts of lees meer informatie op thuisarts.nl op ‘Ik heb een zwakke gezondheid en denk na over behandeling bij corona’

 

.