Kwaliteitskeurmerk van de NHG-Praktijkaccreditatie, opnieuw behaald 2019!

Huisartsenpraktijk ’t Veen heeft sinds 2011 het kwaliteitskeurmerk van de NHG-praktijkaccreditatie (NPA). Een door NPA gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Kwaliteit wordt periodiek beoordeeld op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten/cliënten; hierbij wordt vergeleken met andere praktijken. Een belangrijk aspect van de NHG-accreditatie zijn verbeterprojecten. Jaarlijks worden nieuwe verbeterplannen gemaakt en uitgevoerde verbetertrajecten geëvalueerd. Ook in 2019 heeft de NPA haar keurmerk aan onze praktijk verstrekt op basis van de in 2018 uitgevoerde verbeteringen en gemaakte plannen voor 2019.

In het kader van de NHG-Praktijkaccreditatie wordt eens per drie jaar een patiënten enquête gehouden. De laatste enquête vond in november 2017 plaats en de resultaten waren zeer positief.  De praktijk werd als bovengemiddeld beoordeeld met betrekking tot de bereikbaarheid, spreekuurorganisatie, het praktijkgebouw en de wachtkamer, de wachttijden, begeleiding en behulpzaamheid. Op basis van genoemde verbeterpunten hebben we verbetertrajecten ingezet betreffende privacy voor patiënten aan de balie en de duidelijkheid aangaande de beschikbaarheid van de eigen vaste huisarts(en).