Kosten door het eigen risico

De huisartsenzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Op de basisverzekering is uw eigen risico van toepassing. Het eigen risico is het gedeelte van de zorgkosten dat u zelf moet betalen.

Het consult met de huisarts valt niet onder het eigen risico en hoeft u dus niet zelf te betalen.

Geneesmiddelen die de huisarts voorschrijft of onderzoek (laboratorium- of bijvoorbeeld röntgenonderzoek) dat samenhangt met de zorg door de huisarts vallen vaak wel onder uw eigen risico en moet u dus mogelijk wel zelf betalen. U betaalt dan zelf de eerste € 385 (in 2016 en 2017). Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten.

In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staat wat uw verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. In de polisvoorwaarden leest u ook hoe vaak een behandeling wordt vergoed en of u een eigen bijdrage moet bijbetalen. Dat kan per verzekeraar verschillen.

Lees meer over het eigen risico op de website van de overheid.