Griepvaccinatie & Pneumokokkenvaccinatie 2023

De griepvaccinaties en pneumokokken-vaccinaties worden door Huisartsenpraktijk ’t Veen dit jaar gegeven, aan patiënten van onze praktijk die hiervoor een persoonlijke uitnodiging hebben gekregen, op:

Datum:         Woensdag 1 november 2023

Locatie:        Huisartsenpraktijk ’t Veen, Hoopjesweg 3, Hattem

U kunt online een afspraak inplannen via deze link.

Let op: neem uw uitnodigingsbrief mee, zonder deze brief kunt u niet gevaccineerd worden.

 

Niet iedereen ontvangt een uitnodiging voor een pneumokokkenvaccinatie. Hieronder kunt u er meer over lezen. Heeft u wel een uitnodiging ontvangen voor een pneumokokkenvaccinatie, dan wordt deze tegelijk met de griepvaccinatie gegeven. U hoeft hiervoor geen aparte afspraak in te plannen.

 

Griepvaccinatie campagne 2023

Griep (influenza) kan ernstige gevolgen hebben. Vooral als u diabetes, een hart-, long- of nierziekte of minder afweer heeft. Of als u 60 jaar of ouder bent. De griepprik is de beste manier om u tegen griep te beschermen. Ook als u zich nu gezond voelt.

U ontvangt een persoonlijke uitnodiging voor de griepprik wanneer u hiervoor in aanmerking komt.

Zie voor verdere uitleg hierover de website Voor wie is de griepprik? Mocht u menen wel voor de griepprik in aanmerking te komen, maar geen oproep ontvangen hebben, neemt u dan contact op met de assistente.

Algemene informatie over de griepcampagne is te vinden op: www.rivm.nl .
Meer informatie over wat griep is, en wat u er eventueel zelf aan kunt doen kunt u vinden via thuisarts.nl.

 

Pneumokokken vaccinatie 2023

Pneumokokken zijn bacteriën. Mensen van 60 jaar en ouder kunnen sneller en erger ziek worden van pneumokokken. Uw afweer wordt slechter als u ouder wordt. U kunt een ernstige ziekte krijgen zoals een longontsteking. De prik maakt de kans kleiner dat u ziek wordt door pneumokokken. Patiënten met een geboortedatum van 1 januari 1957 tot en met 31 december 1960 ontvangen dit jaar een uitnodiging.

Algemene informatie over de pneumokokkenvaccinatie is te vinden op: www.rivm.nl  en via thuisarts.nl.

 

Wanner belt u met de praktijk?

  • Als u koorts heeft op de dag dat u de prik krijgt.
  • Als eerder gebleken is dat u allergisch bent voor de prik.
  • Als u deze prik al eerder heeft gekregen, bijvoorbeeld in het ziekenhuis.
  • Als u op dit moment chemotherapie krijgt of in de laatste 3 maanden heeft gehad.

 

Coronavaccinatie

Wist u dat u in de doelgroep valt die dit najaar een coronaprik bij de GGD mag halen? Bent u geboren in 1963 of eerder? Dan krijgt u een persoonlijke uitnodiging per post. Als u tussen 1964 en 2005 bent geboren, ontvangt u geen brief maar kunt u zelf een afspraak maken. Dit kan vanaf 16 oktober via www.planjeprik.nl of, als u geen DigiD heeft, via 0800 – 7070.