Corona-vaccinaties Update 10-6-2021 Datum 2e vaccinatiedag vervroegd naar 2-Juli voor de mensen die 21-Mei hun eerste vaccinatie kregen

10-06-2021

Naar aanleiding van het aangepaste advies van de gezondheidsraad over de termijn tussen de eerste en tweede AstraZeneca vaccinatie hebben we de corona-vaccinatieplanning voor Hattem aangepast.

Voor mensen die hun 1e vaccinatie op 21-Mei hebben gekregen hebben we de 2e vaccinatiedag vervroegd naar 2-Juli. De vaccinatiedag van 27-8 komt te vervallen.

De mensen voor wie dit van toepassing is zullen een nieuwe uitnodiging ontvangen.

———————————————————————————————–

18-05-2021

Huisartsenpraktijk ’t Veen gaat aanstaande vrijdag 21-5-2021 de groep patiënten vaccineren die geboren zijn in 1958, 1959 en 1960.

Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat door uw huisarts nu alle mensen uit het geboortejaar 1958 t/m 1960 mogen worden gevaccineerd.

Alle bij ons bekende patiënten uit deze groep ontvangen uiterlijk woensdag 19 mei een uitnodiging voor deze vaccinatieronde. Helaas is door een technische storing bij het postbedrijf de verzending van de uitnodigingen vertraagd.

Alleen wanneer u tot deze groep behoort en op donderdag 20 mei nog geen uitnodiging heeft ontvangen, kunt u hierover contact opnemen met de praktijk.

Voor alle andere patiënten geldt: op dit moment kunnen wij niet anders dan u om geduld vragen. Wij weten niet wanneer u aan de beurt bent voor vaccinatie. Het vaccineren gaat in een volgorde die door de overheid wordt bepaald.

Op www.rijksoverheid.nl/coronavirus kunt u de volgorde van vaccineren vinden. U zal, wanneer u aan de beurt bent, een oproep ontvangen van de GGD, hier kunnen wij geen invloed op uitoefenen

Het is alleen mogelijk om een afspraak te maken voor vaccinatie als u hiervoor een persoonlijke uitnodiging hebt gekregen van de GGD, uw medisch specialist of uw huisarts. Het heeft geen zin om ons hierover te bellen. Zodra u aan de beurt bent voor vaccinatie, ontvangt u een persoonlijke uitnodiging.

Uiteraard staat onze patiëntenzorg voorop. We plannen het vaccineren zo in dat dit spoedig en goed kan plaatsvinden, naast de zorg voor al onze patiënten. Dit doen wij samen met huisartsenpraktijk De Hof van Blom en de Gemeente Hattem op de locatie van de kerk de Open Poort in Hattem.

 

Samen krijgen we corona eronder.

 

———————————————————————————————–

06-05-2021

In de maand mei worden mensen met een medische indicatie uit de geboortejaren 1961-2003 uitgenodigd. U behoort tot deze groep als u om medische redenen een indicatie heeft voor de griepvaccinatie. U wordt ook uitgenodigd als u eerder de griepvaccinatie geweigerd heeft. De groep mensen die voor deze oproepronde in aanmerking komen is door ons als huisartsen geselecteerd, en zal worden uitgenodigd voor vaccinatie via de GGD.

Inmiddels hebben we ook toestemming gekregen vaccins te bestellen voor de mensen uit geboortejaar 1958-1959-1960 die nog niet gevaccineerd zijn. Zodra we de vaccins geleverd krijgen zullen de uitnodigingen worden verstuurd.

———————————————————————————————–

14-4-2021

Momenteel is er veel nieuws over de (zeldzame) bijwerkingen van de COVID-vaccins. Veel mensen hebben vragen en zorgen.

Voor veel vragen over het vaccin en het vaccinatiebeleid kunt u telefonisch terecht bij het speciale informatienummer van het RIVM: 0800-1351

Daarnaast vindt u informatie op de website van het RIVM: Wat moet ik weten over vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin? | Rijksoverheid.nl

En ook op thuisarts.nl:  ‘Ik wil meer weten over prikken tegen corona’  en ‘Ik krijg een prik tegen corona’.

 

———————————————————————————————–

31-3-2021

Wie aan de beurt is voor Corona-vaccinatie ontvangt een persoonlijke uitnodiging per post. Vriendelijk verzoek om hier NIET over te bellen.

Er wordt de afgelopen dagen veelvuldig gebeld met de vraag ‘wanneer ben ik aan de beurt voor de coronavaccinatie?’ Op deze vraag kunnen wij u geen antwoord geven. De overheid bepaalt de vaccinatiestrategie en daarmee ook wie wanneer waar wordt gevaccineerd. Wij kunnen op deze strategie ook geen uitzonderingen maken.

Wie aan de beurt is voor Corona-vaccinatie ontvang een persoonlijke uitnodiging per post. We willen u daarom vriendelijk vragen ons ons niet te bellen met de vraag wanneer  u aan de beurt bent en of wij u kunnen vaccineren. We zullen u informeren zodra we zelf informatie hebben.

U vindt meer informatie op www.coronavaccinatie.nl. Ook kunt u met vragen naar het landelijk publieksinformatienummer van de overheid: 0800 – 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur bereikbaar).

—————————————————————————————————

19-3-2021

Vaccinatie ronde op 25 maart gaat tóch door!

Het ministerie van VWS heeft donderdagavond 18 maart bekend gemaakt dat de vaccinaties met AstraZeneca weer mogen worden voortgezet.

Patiënten die eerder al een persoonlijke uitnodiging hadden gekregen, zullen allemaal opnieuw een uitnodiging krijgen voor donderdag 25 maart, dus voor de oorspronkelijk geplande dag.

Heeft u nog vragen? Kijk voor meer informatie op de website www.coronavaccinatie.nl of bel met het landelijk publieksinformatienummer 0800 – 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). U vindt ook informatie op thuisarts.nl

—————————————————————————————————

15-3-2021

Vaccinaties met AstraZeneca-vaccin tegen COVID-19 gepauzeerd

De vaccinatie met het vaccin van AstraZeneca is voorlopig (t/m 28 maart) stilgelegd door het ministerie van VWS. In het buitenland heeft een aantal personen na vaccinatie klachten zoals trombose gemeld. Het is op dit moment niet duidelijk of dit door het AstraZeneca-vaccin komt. Dit wordt in de komende twee weken nader onderzocht in Europa.  Dit betekent dat alle geplande vaccinaties in onze praktijk tussen 15 en 29 maart niet doorgaan.

Onze huisartsenpraktijk heeft mensen die geboren zijn in 1956 en 1957, mensen met zwaar overgewicht (een BMI van 40 of hoger) en mensen met het syndroom van Down die thuis wonen uitgenodigd om te worden geprikt met AstraZeneca-vaccin. Daarnaast worden zorgverleners door de GGD gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin.

Heeft u  van ons een uitnodiging ontvangen voor vaccinatie?

Uw afspraak voor vaccinatie bij de huisarts gaat niet door. U hoeft niet zelf te bellen voor een nieuwe afspraak. Wij nodigen u opnieuw uit wanneer er duidelijkheid is over het vaccin. Er zijn geen andere vaccins dan AstraZeneca beschikbaar.

Behoort u niet tot een van de groepen die hierboven zijn genoemd, maar heeft u wel een afspraak voor vaccinatie bij de GGD? Uw vaccinatieafspraak bij de GGD gaat dan gewoon door, want de GGD gebruikt daarvoor andere vaccins.

Heeft u nog vragen over dit besluit? U vindt meer informatie op www.coronavaccinatie.nl. Ook kunt u met vragen naar het landelijk publieksinformatienummer van de overheid: 0800 – 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur bereikbaar).

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona?
– In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd.
– Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.

—————————————————————————————————

11-3-2021

Coronavaccinatie voor onze praktijk start op donderdag 25 maart

Op verschillende fronten wordt inmiddels zo snel mogelijk gevaccineerd tegen COVID-19. Ook wij huisartsen dragen hier aan bij, door te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. De komende tijd zullen wij zo snel als de organisatie in de praktijk en de vaccinvoorraad dat toelaat een specifieke groep patiënten gaan vaccineren.

Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat deze vaccinatie door de huisarts op dit moment alleen is voor:

  • mensen geboren in 1956 en 1957
  • 2 groepen patiënten met een hoog risico op een ernstig beloop van een COVID-19-infectie:
        1. mensen met zwaar overgewicht (een BMI van 40 of hoger), geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 – 64 jaar)
        2. mensen met het syndroom van Down die thuis wonen, geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 – 64 jaar)

 

Alle bij ons bekende patiënten uit deze groepen ontvangen uiterlijk 19 maart een persoonlijke uitnodiging voor vaccinatie. Alleen wanneer u tot één van deze groepen behoort en op 19 maart nog geen uitnodiging heeft ontvangen, kunt u hierover contact opnemen met de praktijk.

Voor alle andere patiënten geldt: op dit moment kunnen wij niet anders dan u om geduld vragen. Wij weten niet wanneer u aan de beurt bent voor vaccinatie.

Uiteraard staat onze patiëntenzorg voorop. We plannen het vaccineren zo in dat dit spoedig en goed kan plaatsvinden, naast de zorg voor al onze patiënten.

Samen krijgen we corona eronder.

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona?
In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd.
Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.

—————————————————————————————————

27-2-2021

Belangrijk bericht over vaccinatie tegen het coronavirus


Vanwege de beperkte beschikbaarheid van vaccins tegen het covid-virus is er in Nederland gekozen voor een landelijk vaccinatiebeleid. Dit betekent dat uw huisarts geen invloed heeft op de levering van de vaccins en de volgorde van vaccinatie. Er wordt gestart met het vaccineren van de groepen met het hoogste risico. Deze groepen zijn bepaald door het RIVM. Als u aan de beurt bent, ontvangt u een oproep voor vaccinatie via uw huisarts of via de GGD.

Momenteel worden de huisartsenpraktijken overspoeld met telefoontjes over de volgorde van vaccineren en met persoonlijke vragen van patiënten over wanneer zij aan de beurt zijn. Uw huisarts heeft geen invloed op de volgorde van het vaccineren en kan deze vragen niet beantwoorden. Heeft u vragen over het vaccinatieproces, kijk dan op de website van de rijksoverheid.