ARTSEN IN OPLEIDING en overige zorgverleners in opleiding

Opleiding van artsen

In de praktijk werken soms artsen die opgeleid worden tot huisarts.  Dit zijn afgestudeerde artsen die onder toezicht van de huisarts zelfstandig spreekuur houden. Op dit moment werkt in onze praktijk geen huisarts-in-opleiding.

Heden geen huisarts-in-opleiding

Opleiding van andere zorgverleners

In de praktijk werken soms ook andere zorgverleners die in opleiding zijn. Zij mogen onder toezicht van de huisarts zelfstandig spreekuur houden. Op dit moment werkt in onze praktijk een Physician Assistant (PA) in opleiding.

Mw. Veldman Physician Assistant