De jaarlijkse griepvaccinatie wordt op woensdag 31 oktober 2018 tussen 15.00 -19.00 uur gegeven voor patiënten van onze huisartsenpraktijk die hiervoor een persoonlijke uitnodiging hebben gekregen. Neemt u uw uitnodigingsbrief alstublieft mee, deze moet door ons gescand worden. Aan de griepprik zijn geen kosten verbonden. Mocht u echt niet in...

Praktijkoverdracht Per 1 juni 2018 heeft dokter Rischen zijn huisartsenpraktijk overgedragen aan dokter Mager. De praktijk Rischen / Ubink gaat verder onder de naam Ubink / Mager. U zult dokter Rischen zeker nog wel eens tegenkomen in de praktijk, in de stad, of wandelend door de uiterwaarden en de bossen, dus echt afscheid nemen is...

Huisartsenpraktijk 't Veen heeft sinds 2011 het kwaliteitskeurmerk van de NHG-praktijkaccreditatie (NPA). Een door NPA gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Kwaliteit wordt beoordeeld op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten/cliënten; hierbij wordt...

De huisartsenzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Op de basisverzekering is uw eigen risico van toepassing. Het eigen risico is het gedeelte van de zorgkosten dat u zelf moet betalen. Het consult met de huisarts valt niet onder het eigen risico en hoeft u dus niet...

Accessibility